3D SKANNING

Vi 3d-skanner eiendomen innvendig og utvendig. Vi benytter en effektiv teknologi som har høy kvalitet og rask prosessering.

EKSTERIØR

Vi skanner arealer fra noen få cm og opp til 500 mål.
Med våre skannere går skanneprosessen raskt og med høy kvalitet. Detaljeringen kan måles med nøyaktighet på 1-5 cm.
Vi leverer en ferdig teksturert 3d modell skala 1-1, som kan importeres i de fleste cad-programmer. Det er et perfekt underlag for å starte prosjekteringen.

Vi tilbyr også sol/ skygge/ utsikts-analyse, areal/volum-beregning.
3D-Modellen kan også benyttes i digital visning/ befaring.

INTERIØR

Vi 3d skanner innvendig arealer opp til 20.000m2.
Etter skanning genererer 3d modell med tilhørende link som gir direkte tilgang til 3dmodellen for befaring og visning.
Linken kan enkelt deles i salgsannonsen, på sosiale medier, sms, mail ol. Løsningen fungerer direkte i nettleser og er ikke avhenig av app eller programvare. En kan benytte smarttelefon, nettbrett, pc eller mac. Det gir også mulighet for å benytte VR-briller, som gir en unik tilstedeværelse.En vanlig bolig tar normalt 1-2timer å skanne komplett.
Under kommer noen eksempler på
Bestill 3d skanning
Bli kjent med morgendagens teknologi,
den kjenner deg.
Kom i kontakt med oss